Εταιρική εκδήλωση της Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρία Giraffes in the Kitchen παρείχαμε υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας σε εταιρική παρουσίαση της Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. που απευθυνόταν στις μεγαλύτερες Ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.