Συνέδριο Mobile Connected World της Smart Press

Το The VR Project διοργάνωσε ένα happening όπου ένας καλλιτέχνης του The VR Project δημιουργούσε live διαδραστικά καλλιτεχνικά έργα πίσω από το πάνελ των ομιλητών κατά τη διάρκεια του προέδρου της Smart Press.