Εταιρική εκδήλωση της Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.

Η εταιρία μας παρείχε υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Παπαστράτος ΑΒΕΣ για τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρίας στις παλιές εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στον Πειραιά.